i. về IN:ACT 2011 | about IN:ACT 2011

* Please scroll down for English

XIN CHÀO

IN:ACT là hội thảo nghệ thuật trình diễn hằng năm được tổ chức bởi Nhasan Studio, Hà Nội, Việt Nam.

IN:ACT ra đời với hai sứ mệnh:

1/ Xây dựng không gian để thế hệ nghệ sĩ trình diễn mới của Việt Nam thể hiện và trình bày tác phẩm của mình.

2/ Phát triển một nền tảng và mạng lưới giao lưu giữa nghệ sĩ địa phương và nghệ sĩ quốc tế.

IN:ACT – NĂM THỨ 2 diễn ra từ 14 – 18 tháng 12 năm 2011.

Qua các cuộc thảo luận với nghệ sĩ, workshop và các tác phẩm trình diễn, chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian để những điều bất ngờ và chưa-tưởng-tượng-được cùng kết nối và tồn tại.

* Tất cả thông tin và hình ảnh thuộc bản quyền của nghệ sĩ và IN:ACT. Vui lòng không sử dụng nếu không được sự đồng ý.

.
.
.
.

WELCOME

IN:ACT is an annual performance art symposium hosted by Nhasan Studio in Hanoi, Vietnam.

Our mission is two-fold:

1/ To create a venue for an emerging generation of Vietnamese performance artists to showcase their work.

2/ To develop a platform of exchange and collaboration between our local and international contemporaries.

IN:ACT – YEAR 2 takes place December 14th to 18th, 2011.

Through artist talks, workshops and performances, we create a place for not-yet-imagined connections and the unexpected to exist.

* All information and images courtesy of the artists and IN:ACT. Please do not use without permission.

Advertisements